Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις  
 
 
  ΔΙΑΜΟΝΗ  
  ΦΑΓΗΤΟ / ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
  ΔΙΑΦΟΡΑ  
ΑΡΧΙΚΗ   Αξιοθέατα / Προορισμοί   Μετέωρα
ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ - ΒΕΡΛΙΓΚΑ Ι.Μ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΧΑΛΙΚΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΛΙΚΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ ΡΟΛΟΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΗΘΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΛΙΟ ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΡΚΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΟΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙ ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Μετέωρα
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Στην κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, ανάμεσα στα Χάσια ΒΑ και την Πίνδο δυτικά, εκεί που τελειώνει η Θεσσαλική πεδιάδα, υψώνονται γιγάντιοι βράχοι που δημιουργούν ένα θέαμα μοναδικό ίσως στον κόσμο.Το φαινόμενο των βράχων δεν αναφέρεται ούτε στη μυθολογία ούτε από κάποιον Έλληνα ή ξένο ιστορικό. Εδώ και χίλια περίπου χρόνια άρχισαν να ασχολούνται οι ιστορικοί και οι γεωλόγοι με τη δημιουργία αυτών των βράχων, διατυπώνοντας διάφορες θεωρίες.Η επικρατέστ.....

περισσότερα »
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

περισσότερα »
Η ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου εκφράζει το μεγαλείο και την ιστορία της μοναχικής ζωής στην ευρύτερη περιοχή, αφού είναι το παλαιότερο και σημαντικότερο μοναστήρι. Είναι κτισμένη στο δυτικό άκρο του πέτρινου δάσους των Μετεώρων πάνω σε ένα επιβλητικό βράχο, ύψους 613 μέτρων. Στα μέσ.....

περισσότερα »
Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η Μο­νή του Α­γί­ου Στε­φά­νου βρί­σκε­ται στο νο­τι­ο­α­να­το­λι­κό ά­κρο της συ­στά­δας των με­τε­ω­ρι­κών βράχων, ακρι­βώς πά­νω α­πό την Κα­λαμ­πά­κα, και εί­ναι το μό­νο μο­να­στή­ρι που ε­πι­σκέ­πτε­ται κα­νείς χωρίς να ανε­βεί σκα­λιά, για­τί η προ­σπέ­λα­ση σ' αυτό γί­νε­ται .....

περισσότερα »
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Eπιβλητικός και μεγαλόπρεπος υψώνεται ο απότομος βράχος, στην κορυφή του οποίου είναι σκαρφαλωμένη η Μονή της Αγίας Τριάδος. Ο επισκέπτης και προσκυνητής, κουρασμένος από τη δύσκολη κατάβαση στην κοιλάδα αρχικά και την ανάβαση έπειτα στο βράχο, ανταμείβεται πλουσιοπάροχα με τη μαγευτική θέα που αντικρύζει από ψηλά από τους εξώστες της μονής. Στα νότια, στα πόδια του βράχου, απλώνεται η πόλη της Καλαμπάκας, με τον Πηνειό ποταμό νωχελικά ξαπλωμένο στη κοίτη του και τους ορεινούς όγκους του Κό.....

περισσότερα »
Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ

Η Μο­νή του Αγί­ου Νι­κο­λά­ου Ανα­παυ­σά βρί­σκε­ται πο­λύ κον­τά στο χω­ριό Κα­στρά­κι. Εί­ναι το πρώ­το μονα­στή­ρι που συ­ναν­τά­ει κα­νείς α­νε­βαί­νον­τας α­πό το χω­ριό αυτό στα Με­τέ­ω­ρα. Τρι­γύ­ρω του βρίσκον­ται και τα ε­ρει­πω­μέ­να μο­να­στή­ρια Προ­δρό­μου, Αγίας Μο­νής και Παν­το­κρά­το­ρος, κα­θώς και το εκ­κλη­σά­κι της Πα­να­γί­ας της Δού­πια­νης.

περισσότερα »
Η ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ

Ο επι­βλη­τι­κός της βρά­χος, πο­λύ κον­τά και α­πέ­ναν­τι α­πό το βρά­χο της Μο­νής του Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, αλ­λά αρ­κε­τά μι­κρό­τε­ρος α­π' αὐ­τόν σε έ­κτα­ση στο πλά­τω­μά του, κα­τοι­κή­θη­κε, κα­τά την παράδο­ση, το ΙΔ΄ αιώ­να για πρώ­τη φο­ρά, πρίν εξα­κό­σια χρό­νια, από το σύγ­χρο­νο του ο­σί­ου Α­θα­να­σί­ου του Μετεωρί­τη α­σκη­τή.....

περισσότερα »
Η ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ

Η Μονή Ρουσάνου, μετά την πρόσφατη, κατά τη δεκαετία του 1980, ριζική ανακαίνιση και αναστήλωση της από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία της περιοχής (7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), λειτουργεί ώς γυναικείο μοναστήρι, υπό την πνευματική προστασία και με τις πατρικές φροντίδες του .....

περισσότερα »
  Ο Νομός μας

Γενικά για το Νομό Τρικάλων
Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Δημογραφικά Στοιχεία
  Αξιοθέατα / Προορισμοί

Τρίκαλα
Καλαμπάκα
Μετέωρα
Ασπροπόταμος
Πύλη - Ελάτη - Περτούλι - Νεραϊδοχώρι
  Ιστορία / Πολιτισμός

Προϊστορία / Αρχαιότητα
Βυζαντινή Περίοδος
Νεότερη Ιστορία
  Επιμελητήριο Τρικάλων